Vertinimo skalės

Mokytojai gali sukurti naujas vertinimo skales, kurias galės panaudoti bet kuriai kurso užduočiai vertinti.

Vertinimo skalės pavadinimas turi kuo aiškiau ją apibūdinti, nes jis bus naudojamas skalių pasirinkimo meniu bei nuo konteksto priklausančioje pagalbinėje informacijoje.

Pati skalė aprašoma išvardinant reikšmes didėjimo tvarka ir atskiriant kableliais. Pavyzdžiui:

Beviltiška, Prastai, Neblogai, Vidutiniškai, Gerai, Labai gerai, Nuostabiai !

Taip pat reikt ų paaiškinti, ką kas reiškia (jei tai specifiška), ir kur tinka naudoti šią skalę. Šie paaiškinimai bus rodomi pagalbos puslapiuose mokiniams bei mokytojams.

VMA administratorius taip pat gali sukurti skalę ar skales, kurios bus prieinamos (bus galima naudoti) visuose kursuose.

Visų pagalbos bylų turinys
Show this help in language: English