Vadybos pagrindai (10)
(VP_1)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Žinant vadybos mokslo raidos istoriją ir patirtį, galima sutaupyti daug laiko, nešvaistant jo beprasmiams, jau seniai žino­miems ieškojimams ir atradimams.

Koks turi būti, kokio­mis savybėmis turi pasižymėti, kaip turi elgtis efektyviai dirbantis vadovas? Tai klausimai, į kuriuos reikia atsakyti siekiant tobulinti organizacijų valdymą.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto