Žinių vadyba besimokančioje visuomenėje
(Žinių vadyba)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pasirenkamasis dalykas, padėsiantis giliau suvokti organizacijų konkurencingumo veiksnius

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto