Verslo draudimas_09
(draudimas_1)

Mieli studentai

 Jums pateikiu „Verslo draudimo“ dalyko virtualią mokymosi aplinką, kurią naudodamiesi galėsite savarankiškai geriau susipažinti su draudimu ir auditorinio susitikimų metu sėkmingai atsiskaityti.

 Ši paruošta aplinka skirta mišriam mokymuisi: savarankiškas ruošimasis ir atsiskaitymas auditorijoje. Auditoriniai užsiėmimai (paskaitos, pratybos ir egzaminai) vyksta pagal tvarkaraščiuose numatytą laiką.

Kad atsiskaityti už kursą studentas privalo:

Parengti vieną individualų ar grupinį pranešimą (pranešimo tema skiriama pirmo auditorinio susitikimo metu), dalyvauti diskusijose, parašyti vieną kontrolinį darbą ir išlaikyti egzaminą.