Vadyba (J. Bersėnaitė)
(Vad)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto


Studijų dalyko tikslas - susisteminti ir pagilinti studentų žinias sprendžiant įvairias užduotis ir padėti jiems orientuotis vadybos moksle.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto