Finansų rizikos valdymas
(FRV)

Parašykite ką nors įdomaus apie paskaitą.