Valdymo sprendimų teorijos (D. Šavareikienė)
(S180M036)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Valdymo sprendimų teorijų kursas skirtas magistrams, apimantis sprendimų tipologizavimą.
Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto