TEISĖS PAGRINDAI
(B011)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Teisės pagrindų studijų tikslas yra suteikti žinių apie teisės ir valstybės atsiradimo pagrindus, konstitucijos esmę ir vaidmenį valstybėje, taip pat pasiekti, kad studentai: suvoktų teisės esmę ir paskirtį, suprastų valstybinės valdžios sistemą ir jos funkcionavimo pagrindus; suvoktų atskirų teisės šakų reguliuojamus visuomeninius santykius ir jų ypatumus; išmoktų naudotis teisės šaltiniais ir sugebėtų juos pritaikyti praktinėje veikloje.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto