Personalo marketingas
(S189B123)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Šio kurso tikslas - suvokti konceptualiuosius personalo marketingo pagrindus, į personalą, kaip lojalų organizacijos klientą ir partnerį orientuoto marketingo principus, formuojant praktinius personalo marketingo sprendimų realizavimo gebėjimus.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto