Ekonominis-socialinis projektų vertinimas (I) (R. Balvočiūtė)
(PRA_1)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Projektas - geros idėjos įgyvendinimo planas.Parašyti projektą yra lengva, bet parašyti gerą projektą - sunku.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto