Ekonominis-socialinis projektų vertinimas (R. Balvočiūtė)
(PRA)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Projektas - geros idėjos įgyvendinimo planas.Parašyti projektą yra lengva,bet parašyti gerą projektą - sunku.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto