Verslo ir vadybos įvadas (L. Juozaitienė)
(VVI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Parašykite ką nors įdomaus apie paskaitą.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto