Finansinė analizė_2 (L. Juozaitienė)
(fa2)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Finansinės analizės teoriniai pagrindai: vaidmuo, raida ir būtinybė. Finansinės analizės organizavimo procesas. Finansinės analizės rūšys, metodai ir būdai. Šios analizės informacijos šaltiniai ir vartotojai. Įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai ir jų duomenų bazės. Veiklos efektyvumo analizė.  Įmonės finansinės būklės ir stabilumo įvertinimas. Kapitalo struktūra ir svertai. Kapitalo rinkos rodiklių analizė. Pinigų srautų analizė.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto