Finansų analizė (L. Juozaitienė)
(fa)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Pelningumo rodiklių ir juos lemiančių veiksnių analizė. Trumpalaikio turto panaudojimo analizė. Ilgalaikio turto analizė. Įmonės finansinio stabilumo analizė. Finansinės būklės įvertinimo analizė.Kapitalo struktūros analizė.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto