Ekonomikos studiju ivadas (L. Juozaitienė)
(ESI)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Laba diena, mieli pirmakursiai, pradėsime įvadą į ekonomikos studijas, kurio metu turėsite galimybę: 

 

  • susipažinti su pagrindinėmis ekonominėmis kategorijomis, svarbiausiais ekonomisto veiklos aspektais ir įgysite žinių bei gebėjimų, kurie būtini pagrindinėms ekonomisto kompetencijoms formuoti.
  • Sužinosite apie ekonomikos studijų programos turinį ir ekonomisto veiklos specifiką. 

  • Aptarti pagrindines ekonomines ir vadybines teorijas, paradigminius pokyčius ekonomikos moksle, ekonominių procesų vyksmą bei kryptingumą.
  • Suprasti ir paaiškinti ekonominius reiškinius, įvertinti ekonomikos ir verslo sąveiką. 
  • Nagrinėti ekonominių problemų priežastis, jas lemiančius veiksnius ir passireiškimo aplinkybes.

 

Studijos skirtos įgyti žinių, kurios padėtų suvokti verslo įmonės arba organizacijos ekonominį vientisumą ir socialinį-ekonominį jų veiklos kontekstą bei ugdyti studentų gebėjimus vertinti verslo veiksnius ir aplinką.

 

Taigi, šios knygos paskirtis – supažindinti su ekonomikos mokslo žiniomis ir verslo praktika, suvokti verslo ir ekonomikos sąveiką, suteikti žinių, kurios padėtų ekonomistams ugdyti kritinį mąstymą, konceptualizuoti tikrovę ir vertinti aplinką, kurioje veikiama ir kurioje priimami sprendimai.

 

 

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto