Sisteminis organizacijos vertinimas (R. Balvočiūtė; S. Skunčikienė)
(SOV)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Sisteminio organizacijos vertinimo dalykas yra skirtas Ekonomikos ir Vadybos programų magistrantūros studijų studentams.
Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto