Lietuvos mokesčių sistema (L. Juozaitienė)
(MS)

Sužinosite apie Lietuvos fiskalinę politiką, mokesčių sistemą,jos poveikį ekonomikai.