Ekonominės minties istorija (R. Balvočiūtė)
(EMI_1)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Tik žinodami mokslo vystymosi istoriją, galime numatyti kur link šis mokslas vystysis ateityje.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto