Socialinė statistika (dieninis) (Sigitas Balčiūnas)
(SocStat_D)

 Ši paskaita skirta ir svečiams
 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Parašykite ką nors įdomaus apie paskaitą.

Ši paskaita skirta ir svečiams  Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto