Integralios valstybės pagrindai
(S170B124)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalyko studijų metu suteikiamos žinios, susijusių su integralios/globalios visuomenės formavimosi sąlygomis bei jos valdymo principais. Mokoma suvokti integralios valstybės viešojo intereso apibrėžimus. Supažindinti su dabarties visuomenės evoliucijos į integralią visuomenę poreikiu ir su tuo susijusiu valdymo problematika ir sprendimo keliais. Šiame dalyke pateikiamas naujas sisteminis integraliais/globaliais principais ir dėsniais paremtas visuomenės vystymo modelis, išaiškinantis pagrindines visuomenės ir viešojo administravimo sąsajas, susidarymo ir funkcionavimo būdus bei pagrįstumą. 

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto