Įvadas į viešąjį administravimą (Juknevičienė)
(S170B210)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalyko studijos skirtos supažindinti studentus su viešojo administravimo samprata, principais bei ypatumais.


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto