Dalykinė komunikacija
(S260B218)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Teorinėsedalyko studijose studentai suvoks dalykinės komunikacijos reikšmę organizaciniųsantykių sistemoje, komunikacinės kompetencijos svarbą specialisto veiklosefektyvumui, gilinsis į komunikacijos sampratą, etiką, skirtingus lygius,procesus, modelius, komunikacijos priemones organizacijos viduje ir su išore. Teorinesžinias taikys ir tikrins grupėse analizuodami ir aiškindami atvejus, atlikdami organizacijos ryšių suvisuomene efektyvumo vertinimą ir parengdami ryšių suvisuomene planus konkrečiose viešojo sektoriaus organizacijose pagal kooperuotųstudijų metodą. Modulio studijos baigiamos projekto pristatymu ir egzaminu(testas)

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto