Strateginis valdymas
(S111B111)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Modulio studijų metu skirtingu
intensyvumu studijuojamos temos, kurių metu studentai, atlikdami užduotis,
komplektuoja rengiamo projekto dalis. Projekto užduotis – atlikti pasirinktos
šakos/teritorijos/institucijos strateginio plano bei procesų analizę ir
vertinimą bei pateikti tobulinimo pasiūlymus.

Dėstys 5 dėstytojai.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto