Strateginis valdymas viešajame administravime
(S000B000)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalykas skirtas viešojo administravimo bakalaurams. Teorinių dalyko studijų metu studentai įgys žinių ir suvokimą apie strateginio valdymo reikšmę viešajame sektoriuje, išnagrinės šiuolaikines strateginio valdymo teorijas, suvoks efektyvias strateginės plėtros kryptis žinių visuomenėje. Pratybų metu analizuojamos viešojo sektoriaus tradicinės veiklos formos ir metodai, strateginių sprendimų paieškos būdai, remiantis naujojo viešojo valdymo ir gero valdymo principais. Savarankiško grupinio darbo metu studentai analizuos konkrečias viešojo sektoriaus institucijų strategijas, identifikuodami veiklos turinio specifiką, išryškindami plėtros prioritetus, vertindami institucijos vidinius išteklius, galimybes bei veiklos perspektyvas, aptardami strateginių sprendimų alternatyvas visuomenėje, stebėdami ir modifikuodami jų įgyvendinimą, atsižvelgiant į sparčiai besikeičiančią socialinę aplinką (projektas). Dalyko studijos baigiamos projekto pristatymu bei pranešimu egzamine-studentų konferencijoje.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto