ES politika ir valdymas
(S170B132)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalykas skirtas bakalauro studijų programos studentams. Teorinių paskaitų metu susipažįstama su Europos integracijos globalizacijos ir integracijos teorijomis, Europos Sąjungos istorija,studijuoja ES administracinę ir teisinę sandarą, Europos Sąjungos viešojo sektoriaus valdymo principus, gilinasi į ES bendrąsias vidaus rinkas, ekonominę, žemės ūkio, regioninę ir kt. politiką. Šios teorinės žinios pritaikomos analizuojant atvejus 6 pagrindinėse temose: Europos koncepcija, Europos Sąjungos istorija, Lietuvos kelias į Europos Sąjungą, Europos Sąjungos parlamentas, Europos Sąjungos Audito rūmai, Europos Sąjungos valdymas.

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto