Viešojo valdymo reformos
(Viešojo valdymo reformos)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

Dalykas skirtas Viešojo administravimo bakalauro studijų progamos studentams

Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto