Viešųjų institucijų marketingas
(VIM)

 Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto

"Šiuolaikinės organizacijos, tiek orientuotos į pelną, tiek į socialinių tikslų pasiekimą, pripažįsta Marketingą, kaip savo veiklos sėkmės garantą" (Boone L.E., Kurtz D.L., 2005).


Ši paskaita reikalauja įsirašymo rakto